top of page

Čo sú to KOMPAS+ kurzy zadarmo?
 

Kompas+ kurzy sú kompetenčné kurzy, ktoré sú určené pre uchádzačov
o zamestnanie registrovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Tieto kurzy sa realizujú na to, aby uchádzač o prácu mal lepšie
možnosti uplatnenia na trhu práce vo vybranej profesii.


 

Čo musím splniť, aby som mohol získať
KOMPAS+ kurz zadarmo?

Musíte byť registrovaný na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a musíte splniť podmienky určené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vašom meste. 


Ako sa mám prihlásiť
na KOMPAS+ kurz zadarmo?

V rámci projektu Úradu práce KOMPAS+ je potrebné vyplniť  Požiadavku
o kompetenčný kurz a absolvovať schvaľovací proces. Len po schválení
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny získate kurz zadarmo. 
Kurz zadarmo Vám zo strany Úradu práce môže, ale aj nemusí byť schválený.

 

Aké kurzy v rámci projektu KOMPAS+
máte v ponuke?

Angličtina -
základy pre prácu 

Angličtina 
v obchodnej 
komunikácii

Angličtina v manažmente, marketingu
a medzinárodnom obchode

Students%20Taking%20Note_edited.jpg

Cena: 180,- EUR

alebo zadarmo

po schválení ÚPSVaR


Dĺžka trvania kurzu:
30 hodín (60 minút na hodinu)

Doba trvania kurzu:
3 týždne - 5 dní v týždni -
2 hodiny denne 
(v prípade samoplatcov
je možné dobu trvania kurzu dohodnúť)

Forma kurzu:

Online alebo osobne v Prešove

Minimálny počet

záujemcov o kurz:
3 osoby

Maximálny počet

záujemcov o kurz:
5 osôb

 

Obsah kurzu: 

Zoznamovanie ľudí
Rodina a priatelia
Domov a práca
Pobyt v zahraničí
Cudzie krajiny a jazyky

Nakupovanie
Cestovanie

Aktivity vo voľnom čase

Doprava
Písanie emailov
Základná gramatika
a slovná zásoba k témam
atď.

Poznámka: 

Je možný aj individuálny kurz
v cene 330,- EUR alebo v rámci programu KOMPAS+ zadarmo.


Minimálne požiadavky
na záujemcu: 

Minimálna úroveň angličtiny -
začiatočník - A1, A2


Pre viac informácií:


 

Business Team 2

Cena: 180,- EUR

alebo zadarmo

po schválení ÚPSVaR


Dĺžka trvania kurzu:
30 hodín (60 minút na hodinu)

Doba trvania kurzu:
3 týždne - 5 dní v týždni -
2 hodiny denne 

(v prípade samoplatcov
je možné dobu trvania kurzu dohodnúť)

Forma kurzu:

Online alebo osobne v Prešove

Minimálny počet

záujemcov o kurz:
3 osoby

Maximálny počet

záujemcov o kurz:
5 osôb

 

Obsah kurzu: 

Firma a jej organizácia

Telefonovanie
Výmena informácií vo firme
Reporting
Obchodné stretnutia
Plánovanie
Popis trendov
Obchodné cesty
Obchodné návštevy vo firme
Riešenie problémov, sťažností

Obchodné dokumenty
Základná gramatika
a slovná zásoba k témam
atď.

Poznámka: 

Je možný aj individuálny kurz
v cene 330,- EUR alebo v rámci programu KOMPAS+ zadarmo.

Minimálne požiadavky
na záujemcu: 

Minimálna úroveň angličtiny -
mierne pokročilý - A2, B1


Pre viac informácií:


 

smiling-businesswoman-with-pen-conferenc

Cena: 180,- EUR

alebo zadarmo

po schválení ÚPSVaR
 


Dĺžka trvania kurzu:
30 hodín (60 minút na hodinu)

Doba trvania kurzu:
3 týždne - 5 dní v týždni -
2 hodiny denne 

(v prípade samoplatcov
je možné dobu trvania kurzu dohodnúť)

Forma kurzu:

Online alebo osobne v Prešove

Minimálny počet

záujemcov o kurz:
3 osoby

Maximálny počet

záujemcov o kurz:
5 osôb

 

Obsah kurzu: 

Firemná organizácia
Zamestnávanie ľudí

Maloobchod
Financovanie firmy

Medzinárodný obchod
Vonkajšie prostredie firmy

Dovoz a vývoz

Založenie podniku

Spolupráca podnikov

Marketing a reklama

Základná gramatika
a slovná zásoba k témam

atď.

Poznámka: 

Je možný aj individuálny kurz
v cene 330,- EUR alebo v rámci programu KOMPAS+ zadarmo.

Minimálne požiadavky
na záujemcu: 

Minimálna úroveň angličtiny -
stredne pokročilý - B1, B2

Pre viac informácií:


 

bottom of page