top of page

Ponuka prekladov
a korekcií textov
 anglický - slovenský jazyk

 

Všeobecné preklady

Webstránky

Prezentácie

Reporty

Návody

Články z internetu, kníh, časopisov

Zhnutia diplomovej práce

atď.

Pošlite mi Váš dokument
na email a spracujem
pre Vás nezáväznú
cenovú ponuku.

Odborné preklady

Ekonomické texty

Právne texty

Technické texty

 

Pošlite mi Váš dokument
na email a spracujem pre Vás nezáväznú

cenovú ponuku.

Korekcie
textov

Webstránky

Prezentácie

Reporty

Návody

Články z internetu, kníh, časopisov

Zhrnutia diplomovej práce

atď.

Pošlite mi Váš dokument
na email a spracujem
pre Vás nezáväznú
cenovú ponuku.

bottom of page