Ponuka kurzov angličtiny

 

Ponúkam individuálne a skupinové kurzy do max. 5 klientov v skupine.

Kurzy prebiehajú osobne v  Prešove  alebo online. 

Individuálne kurzy

Pre deti, študentov stredných
a vysokých škôl

Pre firmy a ich zamestnancov

Obchodná angličtina

Angličtina pre cestovanie, prácu
a štúdium v zahraničí

min. 12 hodín
(1 hod. 60 min.)
1-krát alebo 2-krát do týždňa

Kurzy začínajú v októbri 2022

144,- EUR - 12 hodín

280,- EUR - 24 hodín

Skupinové kurzy (2-3 klienti)

Pre deti, študentov stredných
a vysokých škôl

Pre firmy a ich zamestnancov

Obchodná angličtina

Angličtina pre cestovanie, prácu
a štúdium v zahraničí

min. 12 hodín
(1 hod. 60 min.)
1-krát alebo 2-krát do týždňa

Kurzy začínajú v októbri 2022

   84,- EUR - 12 hodín

165,- EUR - 24 hodín

Skupinové kurzy (4-5 klienti)

Pre deti, študentov stredných
a vysokých škôl

Pre firmy a ich zamestnancov

Obchodná angličtina

Angličtina pre cestovanie, prácu
a štúdium v zahraničí

min. 12 hodín
(1 hod. 60 min.)
1-krát alebo 2-krát do týždňa

Kurzy začínajú v októbri 2022

   72,- EUR - 12 hodín

140,- EUR - 24 hodín

Kurz trvajúci 12 alebo 24 hodín je možné platiť v 2 splátkach.

Chcete sa poradiť? 

Ponúkam úvodnú 30-minútovú konzultáciu zadarmo.

Ako prebiehajú kurzy?

Najprv sa stretneme online alebo osobne a porozpávame o Vašich cieľoch, motivácii, prejdeme si Vaše požiadavky,
Vaše skúsenosti atď.

Prejdeme si materiály, ktoré ponúkam  alebo ktoré máte Vy
a rozhodneme sa, na čo sa zameriame, na ktoré materiály,
či na gramatiku, konverzáciu atď. 
Ak ste menšia skupina napr. priatelia alebo kolegovia,
urobíme spoločne konsenzus. 

Určíme si miesto a čas stretnutia a podmienky spolupráce. 

Na prvej hodine môžeme urobiť test, aký máte učebný štýl, teda
či sa ľahšie učíte cez vizuálne, sluchové alebo praktické podnety
a to budeme zohľadňovať na lekciách.

 

V prípade záujmu urobíme aj test úrovne (gramatika,
slovná zásoba atď.), nie je to ale nutné, ak sám viete,
aká ste úroveň a viete sa zaradiť. 

Na kurzoch používame kvalitné učebnice angličtiny, ktoré sa dajú zakúpiť, ale aj moje vlastné materiály, dokumenty z praxe, internet,
nahrávky na posluch, online slovníky, atď.

Používame metódu speak direct, ako aj iné vlastné metódy,
učíme sa na príkladoch, neučíme sa poučky. 

Na lekciách rozprávate čo najviac Vy. 

Nejsou dostupné žádné plány