Ponuka kurzov angličtiny

 

Ponúkam individuálne a skupinové kurzy do max. 5 klientov v skupine.

Kurzy prebiehajú osobne v  Prešove  alebo online. 

Individuálne kurzy

Pre deti, študentov stredných
a vysokých škôl

Pre firmy a ich zamestnancov

Obchodná angličtina

Angličtina pre cestovanie, prácu
a štúdium v zahraničí

min. 12 hodín
(1 hod. 60 min.)
1-krát alebo 2-krát do týždňa

Kurzy začínajú v decembri 2022

144,- EUR - 12 hodín

280,- EUR - 24 hodín

Skupinové kurzy (2-3 klienti)

Pre deti, študentov stredných
a vysokých škôl

Pre firmy a ich zamestnancov

Obchodná angličtina

Angličtina pre cestovanie, prácu
a štúdium v zahraničí

min. 12 hodín
(1 hod. 60 min.)
1-krát alebo 2-krát do týždňa

Kurzy začínajú v decembri 2022

   84,- EUR - 12 hodín

165,- EUR - 24 hodín

Skupinové kurzy (4-5 klienti)

Pre deti, študentov stredných
a vysokých škôl

Pre firmy a ich zamestnancov

Obchodná angličtina

Angličtina pre cestovanie, prácu
a štúdium v zahraničí

min. 12 hodín
(1 hod. 60 min.)
1-krát alebo 2-krát do týždňa

Kurzy začínajú v decembri 2022

   72,- EUR - 12 hodín

140,- EUR - 24 hodín

Kurz trvajúci 12 alebo 24 hodín je možné platiť v 2 splátkach.

Chcete sa poradiť? 

Ponúkam úvodnú 30-minútovú konzultáciu zadarmo.

Ako prebiehajú kurzy?

Najprv sa stretneme online alebo osobne a porozpávame o Vašich cieľoch, motivácii, prejdeme si Vaše požiadavky,
Vaše skúsenosti atď.

Prejdeme si materiály, ktoré ponúkam  alebo ktoré máte Vy
a rozhodneme sa, na čo sa zameriame, na ktoré materiály,
či na gramatiku, konverzáciu atď. 
Ak ste menšia skupina napr. priatelia alebo kolegovia,
urobíme spoločne konsenzus. 

Určíme si miesto a čas stretnutia a podmienky spolupráce. 

Na prvej hodine môžeme urobiť test, aký máte učebný štýl, teda
či sa ľahšie učíte cez vizuálne, sluchové alebo praktické podnety
a to budeme zohľadňovať na lekciách.

 

V prípade záujmu urobíme aj test úrovne (gramatika,
slovná zásoba atď.), nie je to ale nutné, ak sám viete,
aká ste úroveň a viete sa zaradiť. 

Na kurzoch používame kvalitné učebnice angličtiny, ktoré sa dajú zakúpiť, ale aj moje vlastné materiály, dokumenty z praxe, internet,
nahrávky na posluch, online slovníky, atď.

Používame metódu speak direct, ako aj iné vlastné metódy,
učíme sa na príkladoch, neučíme sa poučky. 

Na lekciách rozprávate čo najviac Vy.